Anunț dezbatere publică Amenajament UP XLI Băcești

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti, titular al „Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti”, organizat în U.P.XLI Băcești, jud.Iaşi, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și a finalizării raportului de mediu şi studiului de evaluare adecvata pentru acesta. Documentele pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

În data de 22.07.2022 ora 11:00, la Unirea Hotel & SPA, Piața Unirii, nr 5, Iași – Sala CLIO situată în incinta hotelului, la Mezanin se va desfășura, ședința de dezbatere publică a proiectului de plan, RAPORTULUI DE MEDIU şi STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ aferent acestuia.

Documentația supusă dezbaterii se regăsește la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro. Publicul poate trimite comentarii și propuneri scrise la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, sau on-line la adresa office@apmis.anpm.ro până la data de 22.07.2022.