Compania Ingka Investments Management SRL vă invită să participați la consultarea publică din cadrul procesului de certificare a managementului forestier responsabil. Informații despre certificatul de management forestier deținut de lngka Investments Management SRL veți găsi aici.


Ingka Investments Management SRL a ales în mod voluntar să-şi certifice managementul forestier conform standardelor recunoscute internațional, ca o garanție a practicării unui management forestier responsabil cu beneficii sociale, adecvat din punct de vedere al mediului și viabil economic (mai multe informații despre standardul de certificare și despre principiile și criteriile schemei de certificare puteți găsi pe site-urile www.fsc.org, respectiv www.standardnational.ro).


Ca parte a procesului de Consultare Publică urmărim să contactăm persoane şi organizaţii care doresc să ne sprijine în :

Consultarea factorilor interesaţi este, în opinia noastră, un element critic pentru îmbunătăţirea managementului forestier, ținta fiind primirea de recomandări pentru practicarea unui management adecvat. Vă rugam să ne transmiteți opiniile și sugestiile dumneavoastră referitoare la managementul forestier până la 31.03.2023 prin email la adresa bogdan.banica@ingka.com sau la sediul nostru din Focșani, strada Vâlcele, nr.26, jud. Vrancea.


În cazul în care cunoașteți alte persoane sau instituții interesate de implicarea în acest proces de consultare publică, vă rugăm să ne comunicați sau să le transmiteți prezenta invitație, iar noi vom actualiza evidența factorilor interesați de managementul forestier.


Cu stimă,
Bogdan Bănică
Responsabil certificare management forestier
Phone: +40 748 987 965
E-mail: bogdan.banica@ingka.com

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Raportului de Mediu și Studiului de Evaluare Adecvată pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti”, organizat în U.P. XXXVII Filiași, cu amplasament pe raza Comunelor Coțofenii din Față și Braloștița, județul Dolj și organizarea dezbaterii publice care va avea loc în data de 16.08.2022, la sediul Primariei Comunei Coțofenii din Față, din Comuna Coţofenii din Faţă Str. Coţofenilor, nr.442, Judeţul Dolj,  începând cu orele: 12:00;

Planul, Raportul de Mediu și Studiul de Evaluare Adecvată pot fi consultate la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. din Focșani, Strada Vâlcele, nr. 26 și la sediul APM DOLJ, Municipiul Craiova, strada Petru Rareș, nr. 1, zilnic de luni până vineri, între orele 9.00-13.00 şi pe site-ul APM DOLJ http://apmdj.anpm.ro.

Autorități participante: APM Dolj, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, Direcția Silvică Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Județean Dolj, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj, ISU Dolj, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Dolj, Comuna Coțofenii din Față, Comuna Braloștița, PF sau PJ atestate pentru efectuarea evaluării de mediu: Sima Dumitru – Gabriel, S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. – titularul planului. Opiniile, comentariile și propunerile vor fi transmise în scris la sediul APM Dolj până la data de 11.08.2022.

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti, titular al „Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti”, organizat în U.P.XLI Băcești, jud.Iaşi, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și a finalizării raportului de mediu şi studiului de evaluare adecvata pentru acesta. Documentele pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

În data de 22.07.2022 ora 11:00, la Unirea Hotel & SPA, Piața Unirii, nr 5, Iași – Sala CLIO situată în incinta hotelului, la Mezanin se va desfășura, ședința de dezbatere publică a proiectului de plan, RAPORTULUI DE MEDIU şi STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA aferent acestuia.

Documentația supusă dezbaterii se regăsește la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro. Publicul poate trimite comentarii și propuneri scrise la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, sau on-line la adresa office@apmis.anpm.ro până la data de 22.07.2022.

Ca urmare a solicitări Ingka Investments Forest Management SRL, Agenția pentru Protecția Mediului Bacău a decis faptul că nu este necesară evaluarea de mediu, evaluarea adecvată și amenajamentul va fi adoptat fără aviz de mediu.

Decizia poate fi consultată în documentul de mai jos:

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti, titular a „Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparţinând SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL Bucureşti”, organizat în U.P.XX Hârlău, jud.Iaşi, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și a finalizării raportului de mediu şi studiului de evaluare adecvată pentru acesta. Documentele pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

În data de 10.01.2022 ora 14:00 se va desfășura în sistem de videoconferință ședința de dezbatere publică a proiectului de plan, RAPORTULUI DE MEDIU și STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ aferent acestuia.

Documentația supusă dezbaterii se regăsește la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro.

Publicul poate trimite comentarii și propuneri scrise la sediul APM IASI din Iasi-str. Calea Chișinăului nr. 43, mun. Iași, sau on-line la adresa office@apmis.anpm.ro până la data de 10.01.2022.