Oportunități de colaborare

Cerinţe pentru parteneri

Cultura și valorile companiei Ingka Investments stau la baza administrării investițiilor noastre. De aceea, modul nostru de lucru este responsabil, sigur, eficient și sustenabil. Ne propunem să lucrăm în fiecare zi la standarde înalte de calitate, să oferim un exemplu de managementul forestier responsabil, având în vedere în același timp interesele oamenilor și pe cele de mediu. Din acest motiv, avem un set de cerințe pentru toate firmele cu care lucrăm, inclusiv firmele de exploatare, ce cuprind condiții despre:

Etica în afaceri

Mediu

Sănătatea și siguranța lucrătorilor

Situații de urgență și prevenirea incendiilor

Cazare

Recrutare, orar de lucru, salarii

Confidențialitate

Aspecte sociale

Mai multe detalii despre aceste cerințe vor fi oferite în timpul procesului de selecție. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Conditiile de contractare.

Ingka Investments Romania 2021 - Termeni și condiții