Certificare Forestieră

Toate pădurile noastre sunt gestionate conform standardelor Forest Stewardship Council®  (FSC-C131270), cel mai riguros și de încredere sistem de certificare forestieră din lume.

Managementul certificat FSC® al pădurilor înseamnă:

  • Comunitățile locale și societatea în general se bucură de beneficiile pe termen lung oferite de păduri, iar comunitățile locale și factorii interesați sunt invitați sa participe la menținerea resurselor forestiere pe termen lung printr-un management adecvat.
  • Operațiunile forestiere sunt viabile din punct de vedere economic, fără ca profitul să fie generat în detrimentul continuității recoltelor, a ecosistemului forestier sau al comunităților.
  • Integritatea pădurii, menținerea și creșterea capacitații ecosistemelor forestiere de a susține viața, de a furniza bunuri și servicii și de a se autosusține.

Ingka Investment Management deține certificatul de management forestier SA-FM/COC-005243. Acest lucru confirmă faptul că administrarea padurilor noastre se face în mod responsabil, echilibrând protecția valorilor de mediu, nevoile comunităților și rolul economic al pădurii.

Ce este certificarea managementului forestier?

Certificarea managementului forestier este un proces voluntar. Certificatul se acordă în urma unui audit efectuat de experți independenți.  

În timpul procesului, care include și vizite pe teren, auditorii verifică respectarea principiilor de gestionare responsabilă a pădurilor. Certificatul se acordă doar pentru o perioadă de 5 ani și implică, de asemenea, o monitorizare anuală pentru a verifica respectarea acestora. 

Pe lângă certificarea pădurilor, suntem întotdeauna deschiși la evaluări ale operațiunilor noastre. 

 

Standardele de lucru

Procesul de certificare a gestionării pădurilor necesită, de asemenea, un dialog deschis cu părțile interesate importante pentru păduri – comunități locale, autorități, agenți economici și alții. Acest lucru înseamnă că părțile interesate pot, în orice moment, să vină cu recomandări și opinii cu privire la modul în care compania își implementează managementul forestier. 

Pentru observații privind certificarea managementului forestier sau alte întrebări, te rugăm să utilizezi secțiunea Contact. 

Contact

Cele mai importante documente legate de activitatea noastră pot fi consultate mai jos:

13.03.2023
Anexa-8_Declaratie-privind-acordul-cu-PC-FSC-1
13.03.2023
Certificat-Management-Forestier-Recertificare-Iulie-2021
13.03.2023
Declaratie_angajament_DDS
13.03.2023
Harta Eșantioane Reprezentative ale Ecosistemelor_RSA
13.03.2023
Harta Proprietate INGKA
13.03.2023
Harta VRC 2023
13.03.2023
Invitație consultare publică management forestier Ingka Investments Management SRL
13.03.2023
Politica anticoruptie Etica in afaceri a Ingka Group
13.03.2023
Procedura privind solicitarile si reclamatiile referitoare la managementul forestier certificat
13.03.2023
Procedura_privind_reclamatiile_sistem_DDS
13.03.2023
Raport de activitate 2020 si program 2021 Ingka Investments Romania
13.03.2023
Raport-de-activitate-2021-si-program-2022-Ingka-Investments-Romania
13.03.2023
Raport-de-activitate-2022-si-program-2023-Ingka-Investments-Romania
13.03.2023
Starea-VRC-pe-categorii_2023
13.03.2023
VRC-Masuri-de-management-implementate